Tervetuloa Tehtaanpuiston yläasteen omaan blogiin! Täällä seuraillaan koulumme arkea ja vähän juhlaakin Itä-Helsingissä, Vuosaaressa.


maanantai 27. toukokuuta 2013

Päihdeasiaa

Tehtaanpuiston yläasteen koululla on kuluvan lukuvuoden aikana keskustelu oppilaiden kanssa paljon päihteisiin liittyvistä asioista – päihdevalistus on tapahtunut osin oppitunneilla (esim. terveystiedon tunneilla), osin koulun oppilashuoltotyöntekijöiden (esim. kuraattori) ja osin koulun eri yhteistyökumppaneiden toimesta.  Monella nuorella niin meidän kouluissa kuin muissakin kouluissa on paljon vääriä uskomuksia päihteistä.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry piti Tehtaanpuiston yläkoulun luokille Hubu®-päihdekasvatustunnit. Oppilaat pääsivät vastaamaan päihdeaiheisiin kysymyksiin nimettömästi. Heillä oli vastaamista varten kaukosäätimet, ”kapulat” ja jokainen vastasi anonyymisti tupakkaa, alkoholia ja huumausaineita koskeviin kysymyksiin. Päihdeasioita käsiteltiin oman luokan tulosten sekä yleisen päihdetietouden pohjalta.
Maanantaina 22.5.2013 oli klo 18.00 alkaen koulun auditoriossa vanhempainilta. Paikalla oli 55 huoltajaa, koulun opettajat, kaksi lähipoliisia (ennaltaehkäisevän toimintalinja) sekä useampi Vuosaaren lasten ja nuoreten toimijaverkon edustaja.  EHYT Ry:n hankesuunnittelija Karita Niittymäki esitteli vanhempainillassa Tehtiksen oppilaiden vastaukset.  Vanhemmat kysyivät ja keskustelivat vilkkaasti illan aikana – vanhempainilta oli kaikin puolin onnistunut. Kaksi ja puoli tuntia kului nopeasti.
 Nuoret ovat hyvin tietoisia päihteiden haitoista. Tehtiksen oppilaista vajaa 80 % ei tupakoinut tai käyttänyt nuuskaa. Osa ei ollut koskaan maistanut, osa oli maistanut ja osa oli jo lopettanutkin tupakoinnin. Koulusta löytyi myös yksi täysin tupakoimaton luokka! Valtakunnallisella tasolla 13−17-vuotiaista (yläaste- ja lukioikäisistä) tupakoi 13 % (Kouluterveyskysely 2010/2011). Yleisemmäksi syyksi tupakointiin ja nuuskan käyttöön oppilaat kertoivat sosiaaliset syyt; kun kaveri polttaa. Myös omien vanhempien tupakointi vaikutti nuorten omaan polttamiseen.  Hienoa oli, että joka luokka-asteelta löytyi nuoria, jotka olivat jo lopettaneetkin tupakoinnin/nuuskan käytön. Nuoret tiedostivat hyvin tupakkatuotteiden terveysvaarat, riippuvuuden ja rahan menon.
Nuoret pitivät itselleen tärkeimpänä asiana perhettä. Hyvänä kakkosena tulivat kaverit. Tämäkin osoittaa jo vanhemmille, että nuoret luottavat aikuisiin ja tarvitsevat heitä. Päihdeasioista puhuminen ja päihteiden käyttöön puuttuminen on meidän aikuisten ja vanhempien vastuulla. Oikealla päihdetietoudella voimme ehkäistä monia ikäviä asioita nuorten elämässä. Omalla esimerkillä voimme myös vaikuttaa.
Oppilaiden huoltajat, koulun aikuiset ja nuorten kanssa työskentelevät työntekijät välittävät nuorista. Tehiksen oppilaiden huoltajat voivat aina olla yhteydessä koulun aikuisiin, jos heillä on huoli nuorten suhtautumisesta päihteisiin tai nuorten päihteiden käytöstä. Vuosaaren lasten ja nuorten toimijaverkon aikuiset (esim. nuorisotyöntekijät, Klaarin edustajat) ovat kevään aikana jalkautuneet Vuosaaressa ja kierrelleet ympäri sitä. Vuosaarelaiset voivat myös antaa vinkin ennaltaehkäisevän linjan poliiseille joko puhelimella (071-877 4300) tai sähköpostilla ennalta_estava_toimintalinja.helsinki@poliisi.fi

t. Pertti, reksi
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti